Căn cứ quy định trong “Sổ bảo hành” Công ty TNHH Đệ Nhất Ô Tô ban hành chính sách quy định miễn phí bảo dưỡng cho các sản phẩm xe ô tô cũng như các quy định hướng dẫn thực hiện, cụ thể như sau:
 
1. Đối tượng áp dụng
Tất cả các dòng xe do Công ty TNHH Đệ Nhất Ô Tô cung cấp.
 
2.  Bảo dưỡng miễn phí
 Kể từ ngày khách đăng kí xe trong thời gian 30 ngày hoặc 1000 km ±500 km  sẽ phải làm bảo dưỡng bắt buộc lần đầu. Chỉ khi khách hàng làm bảo dưỡng bắt buộc lần đầu mới được hưởng các dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành về sau, nếu quá thời gian hoặc số km quy định mà khách hàng không làm bảo dưỡng lần đầu, sẽ coi như khách hàng tự từ bỏ quyền lợi của mình và sẽ không được hưởng dịch vụ bảo dưỡng.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh tuyên truyền các sản phẩm, nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Những khách hàng đã làm bảo dưỡng bắt buộc lần đầu sẽ tiếp tục được thực hiện miễn phí hai lần thay dầu và chi phí nhân công tại 5,000 km (90 ngày) và 10,000 km (180 ngày). 
 
3. Bảo dưỡng định kỳ
Bảo dưỡng định kỳ để giúp bạn có được một chiếc xe có hiệu suất hoạt động tốt, độ bền cao, độ tin cậy lớn và phải được thực hiện để đảm bảo quyền lợi bảo hành xe của bạn có giá trị.
 
4. Lợi ích cho khách hàng
– An tâm tuyệt đối
– Tăng giá trị của xe khi bán lại
– Chỉ sử dụng những phụ tùng/chi tiết chính hiệu của các hãng xe
– Dịch vụ bảo dưỡng xe được chính các kỹ thuật viên đã qua đào tạo và có chứng chỉ đảm nhiệm