Đăng ký nhận tin

Giá trị cốt lõi

Công ty TNHH Đệ Nhất Ô Tô xây dựng và duy trì một nền văn hóa doanh nghiệp đặc thù giúp phát huy năng lực và thúc đẩy sự đóng góp của mọi thành viên vào việc đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn mong muốn tạo ra môi trường làm việc tốt đẹp, cung cách ứng xử chuyên nghiệp, lịch sự, văn minh, xem việc làm hài lòng khách hàng như là một giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững của công ty.

HỢP TÁC
Đặt lợi ích của khách hàng và đối tác lên hàng đầu với nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

NHIỆT HUYẾT
Chinh phục mọi thử thách bằng ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tìm kiếm ý tưởng mới và sáng tạo trong công việc.

TUÂN THỦ
Tuân thủ chuẩn mực, pháp luật và quy trình, quy định của công ty, có trách nhiệm với cộng đồng và bảo vệ môi trường.

TRÁCH NHIỆM
Làm việc có trách nhiệm luôn cống hiến cho sứ mệnh của tập thể, chịu trách nhiệm cho hành động, trách nhiệm cho khâu trước và khâu sau trong một quá trình làm việc.

HÒA NHẬP
Thích ứng, quản lý tốt mọi thách thức và cơ hội trong công việc & cuộc sống.

Trực hỗ trợ (24/7)

Phòng dịch vụ (24/7)

Phòng kinh doanh